Ova vrsta liftova dizajnirana je  da se pacijenti osećaju prijatno i bezbjedno. Lift zadržava naš prepoznatljivi moderni izgled,  a veličina omogućava udoban prevoz pacijenata sa pratnjom, bolničkim krevetima i medicinskom opremom. Mogu se ugraditi u bolnice, klinike, polu klinike i privatne kuće.

 

Liftovi ispunjavaju standarde: EN 81-20,EN 81-28, EN 81-58, EN 81-70

Sistem upravljanja: električni ili hidraulični.
Nosivost: od 1.600kg do 2.000 kg
Brzina: od 0,60 do 1,60 m/s
Broj stanica: od 2 do 30